2002-ben kezdődött a cég sikeres sportfejlesztési programja, amikor elnyertük a Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton Régió Olimpiai Programtanulmányának elkészítésének lehetőségét. A tanulmány célja az volt, hogy a vele párhuzamosan készülő, magyarországi olimpiai rendezést vizsgáló KPMG megvalósíthatósági tanulmány részeként a Balaton-régió súlyát növelje. A programtanulmányt még ugyanezen év őszén a Balaton Fejlesztési Tanács sikeresen el is fogadta és az anyagot a KPMG rendelkezésére bocsátottuk.

2004-ben készítettük el a – „Modern menedzsment és marketing módszerek alkalmazása wellness és fitnesz központok, hotelek, sportlétesítmények számára” című megvalósíthatósági és üzemeltetési programtanulmányt, melyet a Békési uszoda és wellness központ beruházói rendeltek meg.

Hosszú ingatlanfejlesztési kitérő után 2014-ben folytattuk sportmenedzsment tevékenységünket, amikor a Magyar Szabadidősport Szövetség számára készítettünk sportkártya-bevezetési programot. Ez az együttműködés a mai napig tart, olyannyira, hogy cégünk a szövetség stratégiai partnerévé vált. Közösen dolgoztuk ki a munkahelyi sport támogatásában élenjáró sportkártya és a Magyar Szabadidősport Szövetség közös programját, a Nemzeti Sportkártya Programot, majd ennek jogutódját, a Masport Kártyaprogramot.

A Magyar Szabadidősport Szövetség 2015. évben, a “Közösségek kohéziójának erősítése összhangban az egészséges életmód elterjesztésével” című pályázati kiírás keretében valósította meg a TÁMOP 6.1.7.15/1 -2015-0001 azonosítószámú projektjét, melyben menedzsment feladatok ellátásával segítettük a szövetséget. Az Európai Unió 250 millió forintos támogatásával megvalósult „Életminőség javítás szabadidősporttal” című pályázata keretében az alábbi szakmai tevékenységeket támogattuk:

 1. Mindennapos sport tevékenyéggel kapcsolatos kutatás és statisztikai mérések
  Feltárásra kerültek – a jelenkori társadalmi körülmények viszonyai között – a mozgáshoz, sportélethez, tehát a fizikailag aktívabb élethez való viszonyulás összetevői a rendszeres, vagy kevésbé rendszeres sportéletet folytatók és az aktív tevékenységek iránt fogékonyak körében.
 2. Módszertani fejlesztések, képzési anyagok kidolgozása, valamint 150 fő képzésének lebonyolítása
  „Trénerek trénere” Oktató Program kidolgozásával és a képzések megvalósításával a projektelem egyik újszerűsége és célja, hogy a szabadidősport 21. századi oktatója minimalizálja a „bekategorizálás” gyengeségeit, lássa az „egész” embert, a problémák és következmények összefüggéseit. 
 3. Egészségfejlesztő és kohéziót erősítő szabadidősport események megtartása 15 000 fő számára
  A projekt közvetlen célja: Az egészségfejlesztő és kohéziót erősítő szemléletformálása, alakítása; a közösségformáló szabadidősport népszerűsítése, a célközönség sportolásba történő aktív bevonásának elősegítése. A projekt hosszú távú célja: A felnőtt korú lakosság fizikai aktivitás iránti igényének növelése, motiváltságának fokozása, a testmozgás életmódba való beépítése. Az egészséges életmód elterjesztése, a családok és közösségek kohéziójának erősítése a szabadidős sport eszközrendszerével, így egy összehangolt sport- és egészségvédelmi szolgáltatási rendszer kialakítása.

Cégünk jelenleg a Családi Sportpark koncepció kivitelezésén dolgozik a Magyar Szabadidősport Szövetség partnereként.

 Az átfogó fejlesztési koncepción belüli feladataink:

 1. kivitelezési helyszínek kiválasztása hatástanulmányra alapozva (a szakmai anyagnak – különös tekintettel a tömegközlekedésre, a közműellátottságra, a helyi sportbázisra, közoktatási intézmények közelségére, tudásbázis/ sportszakmai erőforrásokra – az üzemeltetés szakmai tervét és finanszírozását is tartalmaznia kell mintegy 10 éves intervallumra)
 2. település-specifikus koncepció (műszaki tartalom) létrehozása a hatásvizsgálatok alapján
 3. tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás/ kivitelezés, átadás (birtokba adás)
 4. üzemeltetés kereteinek meghatározása, az ehhez szükséges jogi környezet megteremtése, lehetséges üzemeltetők kiválasztása.

A koncepciót nem évekre, hanem évtizedekre hozzuk létre, ezért már az előkészítésnél láthatónak kellett lennie a későbbi rentábilis üzemeltetés alapfeltételeinek. A „megépítjük és jönni fognak” nem 21. századi gondolkodás. Az EU- direktíva alapján a beruházásoknak a maximális társadalmi hatást kell elérniük, tehát csak azokon a helyszíneken szabad egyáltalán forrást biztosítani már akár a tervezést megelőző koncepcióalkotásra is (ezért végzünk társadalmi egyeztetéseket helyi tanintézményekkel és egyesületekkel is), ahol a későbbi működtetésre már indulásnál látszik a lehetőség, valamint a helyi közösség érdeklődése/ kritikus tömege.

Maga a műszaki tartalom minden helyszínen eltérő. Ha például egy közösségben erős mountain-bike, bmx egyesület működik, mely vállalja ingyenes, közösségformáló foglalkozások megtartását, annak lehetőséget kell biztosítani már a tervezésnél olyan pálya létrehozására, melyet később előszeretettel használnak. Ha a labdasportok erősek, akkor a fókusznak a kézilabda/ kosárlabdapálya vonalon kell súlyozottnak lennie. A spotpark szorosan illeszkedik a közösséghez, mely később a birtokába veszi és üzemelteti, ezért mára pályaépítéseknél elengedhetetlen, hogy tanácsadói funkcióba vonjuk a helyi sport- és tudásbázisokat. Ez azért is lényeges, hogy a szakemberek azonnal magukénak érezzék, és – véleményvezérként – a közösséget is felkészítsék az intézmény pozitív befogadására. 

Rugalmas koncepció – a korosztályokhoz (is) alkalmazkodó sportpark
A napi sport közvetlen társadalmi hozadékai mellett a sportprojekt célja: jelentősen javuljon a lakosság egészségműveltsége és attitűdje, valamint növekedjen az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programokban való lakossági részvétel. (melyeknek a jövőben a sportparkok is ingyenesen biztosíthatnak otthont)

Az emberek számára akkor válik reális lehetőséggé, és főleg FENNTARTHATÓVÁ a rendszeres vagy napi sportolás, akkor válik vonzóvá a maga sportos életmód, ha ehhez megfelelő szolgáltatások, létesítmények is rendelkezésre állnak, amelyek kiszolgálják az egyre nagyobb (organikus) sportolási igényt. Így elérhető cél, hogy (olimpiai szerepléseinknek köszönhető) sportnemzet státuszunk mellett valóban (rendszeresen) SPORTOLÓ NEMZETTÉ váljunk.