A pályázat célja

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Ugrás az űrlaphoz

A pályázók köre

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • melyek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek

2. jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amely jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt, vagy
 • amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét, vagy
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amely a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy
 • melynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be.

Támogatható tevékenységek köre

Kizárólag a Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek!
Kizárólag a Felhívás mellékleteként megtalálható VTSZ/ TESZOR listán feltüntetett eszközök/ szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Új termelő eszközök beszerzése – minimum az összköltség 50%-át el kell érnie

 • Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka lehet)
 • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

(Csak termelő eszközök beszerzésével együtt)

1. Az új termelő berendezés(ek)hez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés:

 • Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű, közvetlenül a projekthez rendelhető hardver/hálózati/telekommunikációs eszközök beszerzése
 • Az új termelőeszközhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése

2. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

A támogatás mértéke, formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

Az igényelhető támogatás összege:

 • minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 30%-a, amely a következők szerint alakul KKV-k esetén:

közép-vállalat

mikro- és kisvállalat

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény

45

55

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár

30

40

Önrész: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás), melynek rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni.

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum az elnyert támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Egyéb fontos tudnivalók

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés támogatható.
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

Kötelezettségvállalások

Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja:

 • a bázis létszámot és
 • a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

ÉS

Személyi jellegű ráfordítások összege:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

ÉS

Éves nettó árbevétel összege:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.

Biztosítékok

2015. január 1-jétől külön kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Tovább az űrlaphoz