A támogatás célja

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amely végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amellyel szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amelynek saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
 • amely vagy amelynek a partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.2-16 és a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban
 • amely vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be
 • amely vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a GOP keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – min. projekt összköltségének 50 %-a
 • VTSZ lista alapján
 • új, egyenként min. 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
 • egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége
 1. Információs technológia-fejlesztés
 • Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű, közvetlenül a projekthez rendelhető hardver/hálózati/telekommunikációs eszközök beszerzése
 • Az új termelőeszközhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • TESZOR lista alapján
 1. Infrastrukturális és ingatlan beruházás – max. projekt összköltségének 25 %-a

Infrastrukturális beruházások költsége

 • épületgépészeti gépek
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • felvonók,
 • iparvágány,
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások költség

 • a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladékhőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések,
 • a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése
 1. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – max. a projekt elszámolható összköltségének 10%-a

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges! Kivétel: gyártási licensz, know-how esetén elegendő 1 db árajánlat.

 A támogatás mértéke, összege

Projekt maximális összköltsége nem lehet több, mint a 2015. évi árbevétel.

Vissza nem térítendő támogatás összege: min. 25 millió Ft, max. 250 millió Ft

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás középvállalat mikro- és kisvállalat
Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megyék) 45 50
Nyugat-Dunántúl (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megyék) 35 45
Észak-Magyaroszág (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék)
Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék)
Dél-Dunántúl (Somogy, Tolna, Baranya megyék)
50 50
Megújuló energia termeléséhez nyújtott

beruházási támogatás

50 50

Önrész: projekt összköltségének 25 %-át kitevő saját forrással kell rendelkezni.

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.

A pályázatok megkezdése, befejezése

 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Korlátozások a támogathatósággal kapcsolatban

 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható.
 • Kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
 • Amennyiben a projekt építési engedély köteles beruházást tartalmaz, a pályázat benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte.
 • Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.

Kötelezettségvállalások

Éves nettó árbevétel összege:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től lehetséges. A 2016. december 15-ig beérkezett pályázatokat együttesen bírálják el. Továbbra is azt tanácsoljuk, hogy a rendelkezésre álló forráskimerülésére tekintettel érdemes még az első héten beadni a pályázatokat.