A támogatás célja

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amely végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amellyel szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amelynek saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 • VTSZ lista alapján
 • új, egyenként 100.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szálíltás, üzembehelyezés, betanítás
 • eszközök felszerszámozásához új szerszámok, kiegészítő berendezések költsége

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

 • egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége

3. Információs technológia-fejlesztés

Hardverek (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben)

 • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési költségei

Szoftverek

 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 • immateriális javak (licenc) költségei,
 • testreszabás költségei,
 • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)
 • TESZOR lista alapján

4. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

 • domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel)– max. 30 000 Ft
 • A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban az esetben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel)-max. 200 000 Ft

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

A támogatás mértéke, összege

Projekt maximális összköltsége nem lehet több, mint a 2015. évi árbevétel.

Vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 25 millió Ft

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás középvállalat mikro- és kisvállalat
Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megyék) 45 50
Nyugat-Dunántúl (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megyék) 35 45
Észak-Magyaroszág (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék)
Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék)
Dél-Dunántúl (Somogy, Tolna, Baranya megyék)
50 50
Megújuló energia termeléséhez nyújtott

beruházási támogatás

50 50

Önrész: projekt összköltségének 25 %-át kitevő saját forrással kell rendelkezni.

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.

A pályázatok megkezdése, befejezése

 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Korlátozások a támogathatósággal kapcsolatban

 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható.
 • Kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
 • Eszközbeszerzés esetén csak a megadott VTSZ listán szereplő eszközök, szoftver fejlesztés esetén csak a TESZOR listán szereplő szoftverek beszerzése támogatható.

Kötelezettségvállalások

Éves nettó árbevétel összege:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

Honlapkészítés:

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
 • a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
 • a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
 • az utolsó frissítés időpontja

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től lehetséges. A 2016. december 15-ig beérkezett pályázatokat együttesen bírálják el. Továbbra is azt tanácsoljuk, hogy a rendelkezésre álló forráskimerülésére tekintettel érdemes még az első héten beadni a pályázatokat.