Támogatás célja

Jelen felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 • évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 • évi árbevétele min. 15 millió Ft volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére

 • amely végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ha ellene csődeljárás folyik, vagy
 • amellyel szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, vagy
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van), vagy
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben
 • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában

Támogatható tevékenységek köre

Szabad vállalkozási zónák területén korlátozás nélkül, a szabad vállalkozási zónákon kívül  csak feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök beszerzése VTSZ lista alapján (min. 100.000 Ft/db)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Az új berendezés(ek)hez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés TESZOR/ VTSZ lista alapján (min. nettó 30.000 Ft/ db) – a projekt elszámolható összköltségének 10%-a
 1. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know- how beszerzések – a projekt elszámolható összköltségének 10%-a
 1. Építés (termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások)- a projekt elszámolható összköltségének 80%-a
 1. Kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek – max. a projekt elszámolható összköltségének 0,5%-a

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

A támogatás formája, mértéke, összege

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

 • projekt maximális összköltsége 300 millió Ft, de nem lehet több, mint a 2015. évi árbevétel kétszerese
 • vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 50 millió Ft
 • igényelhető kölcsön: min. 1 millió Ft, max. 145 millió Ft
 • önerő: legalább a projekt összköltségének 10%-a

A támogatást igénylőnek mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön megszerzésére jogosultságot kell szereznie ahhoz, hogy pozitív támogatói döntés szülessen. A kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztására a kérelmek.

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%-a.

A pályázatok megkezdése, befejezése

 • A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Korlátozások a támogathatósággal kapcsolatban

 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható, csak a konvergencia régiókban megvalósuló beruházások.

Kötelezettségvállalások

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy

 • a projektet a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti
 • folyósított teljes kölcsönösszeget a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól lehetséges. Célszerű még az novemberben beadni a pályázatokat, hogy elkerüljék a forrás kimerülését.