Hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Kölcsönfelvevők köre

Természetes személy, aki:

 • nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • magyar állampolgár,
 • legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Társasház, ha:

 • a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában álló önálló lakások száma eléri az önálló lakások és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségek (darabszám) összegének 70%-át.

Lakásszövetkezet, ha:

 • a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy állandó használatában álló lakások száma eléri a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (darabszám) összegének 70%-át.

Nem nyújtható kölcsön, azon természetes személy részére

 • akinek a lakossági KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem, vagy veszteségleírással rendeződött;
 • akinek a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • aki 60 napot meghaladóan, a hitelkérelem benyújtásakor bruttó minimálbér összegét meghaladó közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
 • akinek vonatkozásában adósságrendezés van folyamatban.

Támogatható tevékenységek (természetes személy kölcsönfelvevő esetén)

A) Projekt előkészítési tevékenységek

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése ( műszaki tervek,  kiviteli tervek, statikai szakvélemény, környezeti hatástanulmány, épületenergetikai melléklet)

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

1, Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

2, Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

3, Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló-vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

4, Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése);
 • ihőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);
 • szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
 • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

5, Hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése

6, Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • meglévő kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

1, Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvíz igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

2, Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvízigényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

3, Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

4, földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy

hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

Nem nyújtható kölcsön,

 • nem kizárólagosan természetes személy(ek) tulajdonában álló ingatlan korszerűsítésére;
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt finanszírozására azzal, hogy több elemből és/vagy több ütemből álló projekt esetén csak olyan projektelem és/vagy projektütem finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);
 • olyan ingatlan korszerűsítéséhez, amelynek állékonysági problémája van;
 • olyan ingatlan vonatkozásában, amely nem rendelkezik legkésőbb 2015. december 31-én jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel.

A kölcsön típusa, összege

Kölcsön típusa: éven túli lejáratú kölcsön

Igényelhető kölcsön összege:

 • természetes személy kölcsönfelvevő esetén:min. 1 millió Ft – max. 10 millió Ft
 • társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: min. 1 millió Ft – max. 7 millió Ft

Önerő:

 • legalább a projekt összköltségének 10%-a,
 • Az önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet.

Hiteldíjak

Kamat: FIX 0 %/év

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Kezelési költség, rendelkezésre tartási díj, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra

Egyéb költségek:

1, A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

2, A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Futamidő alakulása

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő

Rendelkezésre tartási idő: Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap

Korlátozások a támogathatósággal kapcsolatban

 • Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható
 • A projekt fizikai befejezésére a Kölcsönszerződés megkötését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
 • Ingatlan típusok: családi ház, lakóház, lakóépület, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, társasházi lakóépület, lakásszövetkezeti lakóépület, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás.

 BIZTOSÍTÉKOK

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

– ingatlanon alapított jelzálog,

– óvadék.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE

 • A hitelkérelmeket közvetlenül az MFB Pontban kell benyújtani, hiszen a a kérelem benyújtásától a kölcsön lezárásáig az MFB Ponttal tartja a kapcsolatot a Végső Kedvezményezett.
 • A hitelkérelmek már benyújthatóak, a Felhívás szerint 2022. december 31-ig.