Monthly Archives

október 2016

Ismét csúszásban van a pályázati felhívások megjelenése

By | Blog | No Comments

Többször is írtunk arról, hogy szeptemberben több felhívás tervezete is megjelent, akkor még csak társadalmi egyeztetésre. A tervezetek megjelenésétől számított 10 nap állt a rendelkezésre, hogy aki szeretne,  az az adott pályázattal kapcsolatos észrevételt megtegye. Számos hozzászólás érkezett be a megadott határidőig, ami már több hete volt. Azóta változást nem tapasztaltunk.

Például a GINOP-123-834-16 kódszámú, Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
kombinált hiteltermék keretében című Felhívásra a pályázatokat a tervezet szerint már november 2-tól lehetne beadni. Ez jelen pillanatban több ok miatt is lehetetlen:

 • nem jelent még meg a végleges felhívás–> A végleges változat közzétételétől számított 30 napot követően nyílik meg a pályázatok beadására a lehetőség.
 • még mindig semmit nem tudnak a hitel részleteiről az MFB Pontok–> A példaként említett projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. A támogatást igénylőnek mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön megszerzésére jogosultságot kell szereznie ahhoz, hogy pozitív támogatói döntés szülessen. A kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztására a kérelmek.

Így ha a mai nap meg is jelenik a végleges felhívás, legkorábban november 20-án tudjuk beadni a pályázatokat. Ennek egyik legnagyobb előnye, hogy mindenkinek van esélye az alapos felkészülésre. A 30 nap elegendő arra, hogy egy személyre szabott, komplex pályázati anyag elkészüljön.

 

 

 

Most vagy soha – 2017 márciusig kiírják az uniós pályázatokat

By | Blog | No Comments

Várhatóan már jövő tavaszig kiírja a kormány az összes európai uniós pályázatot – nyilatkozta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Ez azt jelenti, hogy a 2014-2020-as időszakra tervezett valamennyi pályázatot meghirdeti a kormány. Már a szeptemberben megjelent pályázati felhívások tervezetéből is látszik, hogy a vissza nem térítendő támogatást a visszatérítendő kölcsön fogja felváltani.

Így még most érdemes minden KKV-nak kihasználni az uniós lehetőségeket:

 • ha még soha nem pályázott cége, adjon egy esélyt a fejlődésnek, a fejlesztésnek, a korszerűsítésnek;
 • ha már pályázott és nem részesült támogatói döntésben, próbálja meg újra, velünk;
 • ha már pályázott és sikeresen meg is valósította projektjét, akkor is biztosan van olyan fejlesztési ötlete, amihez jól jön a támogatás.

Amennyiben új eszközt be szerezni, információs technológia-, telephely- vagy akár megújuló energia használatával épületenergetikai fejlesztést megvalósítani, akkor érdemes kihasználni a pályázati lehetőségeket.

 

2017-től gödi és sződligeti vállalkozások is pályázhatnak

By | Blog | No Comments

2014. július 1-én hatályba lépett a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép, mely meghatározza az egyes régiókra vonatkozó támogatások maximális mértékét. Ez a térkép tartalmazza azt is, hogy Pest megyében melyik települések támogathatóak.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint Göd és Sződliget nem található ezen a térképen, azonban ez csak az év végéig lesz így. 2017. január 1-jén lép életbe az új szabályozás, miszerint a regionális támogatási térképre felkerül Göd és Sződliget, viszont a térképről így lekerül majd Pilisvörösvár és Solymár.

Minek köszönhető ez a módosítás? Nagy valószínűséggel a Samsung gödi beruházásához kötődik.

Továbbra sincs információ a visszatérítendő támogatások részleteiről

By | Blog | No Comments

A társadalmi egyeztetésre megjelent Pályázati Felhívások egy részében már nemcsak a vissza nem térítendő támogatásokkal találkozhatunk, hanem a kedvezményes kamatozású hitelekkel is. Hogy pontosan mit lehet tudni a hitel feltételeiről, azt még az MFB Pontok sem tudják. Már a Felhívások tervezeteinek megjelenésekor felkerestük mind a 4 MFB Pont partnert, de volt olyan bank, akit mi tájékoztattunk erről a lehetőségről. A mai nap ismételten felhívtuk az illetékes partnereket, de újabb, frissebb információhoz nem jutottunk. Várhatóan október végén, november elején tudnak bővebb tájékoztatást adni. Ezzel csak az a gond, hogy a tervezet szerint van olyan pályázat, amit már november 2-tól be lehet nyújtani.  A fő probléma tehát az, hogy a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. Így lehetetlen beadni a pályázatokat, hiszen a kölcsön igénybevételének a feltételeiről még maguk az illetékesen sem tudnak bővebb információt adni.

Amit a Felhívások tervezete alapján ismert:

 • Kamat: 2% / év
 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői-, közjegyzői díj, stb.). A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 • A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.

Várjuk türelemmel a további feltételeket, tudnivalókat!

MFB Pontokról

By | Blog | No Comments

Ebben az évben már megjelentek az európai uniós pályázati konstrukcióknál a vissza nem térítendő támogatás mellett vagy helyett a kedvező kamatozású, visszatérítendő támogatások. A kedvező kamatozású hitelekhez szorosan kapcsolódnak az MFB pontok, amiről újabban elég sokat hallunk. Mik is ezek az MFB Pontok?

A Széchenyi2020 Európai Uniós fejlesztési programban a kormány jelentősen megemelte a vállalkozások számára elérhető források arányát, ezen belül egyre több olyan fejlesztést támogat, amelyben megjelennek a pénzügyi eszközforrások is. Utóbbiak végrehajtását az MFB Zrt. végzi, amely az 1609/2015. (IX. 8.) Kormányhatározatnak megfelelően közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a 2014–2020-as programozási ciklusban elérhető pénzügyi eszköz források értékesítési hálózatának kialakításában résztvevő partnereket. A kiválasztott partnerek a következők: TakarékBank Zrt., B3 TAKARÉK Szövetkezet, Budapest Bank Zrt. és  FHB Bank Zrt.

A pénzügyi eszköz források elosztását végző MFB Pontok a hazai hitelintézeti rendszer meglévő fiókhálózatán belül érhetők el. A kiválasztott közvetítő partner az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviseletében szerződik az igénylőkkel, illetve a forráskihelyezéshez és az ügyletgondozáshoz kapcsolódó feladatokat végzi az MFB Zrt. számára.

Az MFB Pont olyan ügyfélkapcsolati pont, ahol a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pénzügyi eszközei elérhetők az érdeklődők számára. Az MFB Pontok működő hitelintézeti fiókokon belül található, elkülönített ügyfél kiszolgálási helyek, melyekre felismerhető vizuális jelzések hívják fel a figyelmet a bankfiók portálján és belső terében is. Az első Pontok, a főváros mellett, huszonhárom megyei jogú városban nyíltak meg, ezeket követi év végéig további 416 Pont – országos lefedettséget adva a hálózatnak.

Az MFB Pontok lehetőséget adnak arra, hogy a gazdasági értelemben elmaradottabb térségek felzárkóztatása gyorsuljon, a vidék a saját lábán is meg tudjon állni, a kistelepülések és a nagyvárosok közötti, gazdasági értelemben vett különbségek csökkenjenek.

Forrás: www.mfbpont.hu

2017-ben ismét lesznek K+F pályázatok

By | Blog | No Comments

Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke egy sajtótájékoztatón beszélt a 2017-es K+F tartalmú pályázati lehetőségekről:

„ A mostani támogatói döntések után újabb pályázati fordulók és újabb konstrukciók megnyitása következik, 2017 közepére a pályázati portfolió valamennyi felhívása megnyílik. Ezért arra van szükség, hogy 2021-2022-re be lehessen fejezni a programokat, mivel vélekedése szerint a K+F programok eredményes és magas színvonalú elvégzéséhez nem elég 1-2 év.”

Kitért arra, hogy a következő ütemben néhány visszatérítendő KFI forrás fog megnyílni, ezeket hitelgaranciának, kamatmentes hitelnek is nevezni, kockázati tőkealapon keresztül érhetők majd el.

A fentiek alapján jövőre sem maradunk K+F pályázat nélkül, így ha bármilyen piacképes, valóban kutatási, innovációs ötlete van, érdemes lesz pályázni.  A KFI tartalom nélküli, innovációs általánosságokat tartalmazó vagy túlárazott pályázatoknak azonban továbbra sincs létjogosultságuk, azokat azonnal el fogják utasítani.

Építési engedélyem még nincs, pályázhatok?

By | Blog | No Comments

2016 szeptemberében társadalmi egyeztetésre jelent meg több pályázati kiírás. Ezen tervezet szerint több pályázati kiírás keretében is elszámolható az ingatlan beruházással kapcsolatos tevékenység. A korábbi évek pályázati feltételéhez képest most egy könnyítést tettek a kiírók, hiszen amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedélyt csak az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni. Ennek köszönhetően több vállalkozás élhet a pályázati lehetőségekkel, ingatlan beruházással kapcsolatos fejlesztési ötleteiket most egyszerűbben megvalósíthatják.

Eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés és energetikai beruházás is érdekli, de nem fér bele egy pályázatba?

By | Blog | No Comments

Ha vállalkozása elérkezett ahhoz a fordulóponthoz, hogy versenyképességük megteremtése és fenntartása érdekében szükséges lenne egy modern géppark kialakítása, fejlett infrastruktúrával ellátott telephely  építése/ korszerűsítése és annak megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítása, akkor itt az idő cselekedni.

2016 novemberében több olyan pályázati lehetőség nyílik meg, aminek keretében megvalósíthatják terveiket. Már szeptemberben megjelentek társadalmi egyeztetésre a pályázati felhívások, így az egyes kiírások feltételeit már most is ismerjük. Az év vége az elmúlt hónapokhoz, évekhez képest pályázatokban gazdag időszaknak ígérkezik.

Az Önök számára leginkább optimális megoldás kiválasztásához természetesen mindegyik kiírást meg kell vizsgálni cégspecifikusan, hiszen a fő cél az, hogy a legmagasabb összegű támogatási lehetőséget szerezzük meg az ügyfeleink számára. Ha esetleg egy pályázatba nem fér bele az Önök elképzelése, akkor lehetőség van arra, hogy két pályázati kiíráson is induljanak. Például az ingatlan beruházást érdemes a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú kiírásban megvalósítani, hiszen a projekt összköltség max. 80%-át teheti ki ezen költségtípus. Az eszközbeszerzés és megújuló energiával kapcsolatos beruházást pedig a GINOP-1.2.1-16 vagy GINOP-1.2.2-16 kódszámú kiírás keretében valósítható meg.

Fejlesztési igényeik közül nem kell választani, mindent meg tudnak valósítani, hiszen több kiírás jelent meg. Érdemes és célszerű már most elkezdeni a felkészülést, hiszen az első hetekben beadott pályázatoknak van továbbra is esélye a nyerésre.

Melyik eszközbeszerzéses pályázaton induljon a cégem?

By | Blog | No Comments

Már írtunk arról, hogy jelenleg több pályázati kiírás tervezete is megjelent társadalmi egyeztetés céljából. Ezek nagy része a vállalatok technológiafejlesztését és termelési kapacitásainak bővítését támogatja. A KKV-knak így lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, versenyképességük feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Felmerülhet a kérdés a pályázóban, hogy mi alapján döntse el, hogy a három eszközbeszerzést is támogató kiírás közül melyik a legmegfelelőbb a cége számára. Ahhoz, hogy tudjon választani a lehetőségek közül, minden kiírást alaposan át kell tanulmányozni, meg kell vizsgálni annak pozitívumait és negatívumait.

Többek között az alábbi szempontok alapvető fontosak:

 • a 2015. évi árbevétel összege, hiszen a projekt nettó összköltsége nem haladhatja meg ezt az értékét,
 • a projekt fő célja, hiszen ha például ingatlan beruházáson gondolkozunk, akkor a GINOP-121-16 kódszámú kiírást célszerű választani
 • a projekt megvalósulási helye a szabad vállalkozási zónákban található
 • fejlesztendő tevékenységünk szerepel a feldolgozóipari tevékenységek listáján
 • fejlesztési ötlet megvalósításához szeretnénk hitelt felvenni vagy sem
 • közbeszerzési kötelezettség fennáll vagy sem.

Célszerű szakember személyre szabott segítségét kérni, hogy kompletten, egyben vizsgálják cégének valódi szükségeit, ehhez pályázati forrást párosítsanak.