Monthly Archives

augusztus 2016

Keretösszeg emelés a GINOP-2.1.7-15 kódszámú K+F pályázatnál

By | Blog | No Comments

Tegnapi napon jelent meg a www.palyazat.gov.hu oldalon a közlemény, miszerint a GINOP-2.1.7-15 kódszámú, „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című felhívás rendelkezésre álló tervezett keretösszege 35 milliárd Ft-ra nőtt.

A módosítással közel duplájára emelkedett a keretösszeg, hiszen a felhívás meghirdetésekor csupán 20 milliárd Ft-nyi forrást szántak erre a kiírásra.  A beérkezett 2688 db pályázat, az igényelt 169 milliárd Ft-nyi támogatás valószínűleg mindenkit – még a pályázat kiíróit is- meglepett. Annak ellenére, hogy egy bonyolult, komplex, időigényes pályázatról beszélünk, nyolcszoros túljelentkezés volt. Így a keretösszeg emelése egy ésszerű, szükséges lépésnek tekinthető.

Továbbra sincs könnyű dolga a döntéshozóknak, hiszen még így is erősen szelektálni kell a beérkezett pályázatok között.

 

Újabb változások pályázati fronton

By | Blog | No Comments

A 272/2014-es kormányrendelet új módosítása, a (247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet. 2016. augusztus 20-án lépett életbe.

Többek között ismételten előírták a pályázati kiírások társadalmi egyeztetését. Az irányító hatóságnak – a kiemelt felhívásokon kívül- a felhívásokat tíznapos határidő biztosításával társadalmi egyeztetésre kell bocsátania a www.szechenyi2020.hu honlapon. Ez azt jelenti, hogy a felhívás hivatalos megjelenése előtt kötelező egy nyilvános konzultációt tartani. Egyrészt lehetővé válik még a felhívás kihirdetése előtt az esetleges problémás kérdések és félreérthető pontok megvitatása, amely sok esetben még a pályázatok beadásakor sem volt tisztázott a Minisztérium részéről. (Ahogyan korábbi bejegyzésünkben írtunk arról, hogy a pest megyei kapacitásbővítő pályázatoknál a támogatási intenzitás tisztázására heteket kellett várnunk.) Másrészt a konzultáció beiktatásával kiszámíthatóvá válik, hogy mikor jelenik meg a pályázati felhívás. (Annak ellenére, hogy az Éves Fejlesztési Tervben meghatározták az egyes kiírások tervezett megjelenési idejét, az sokszor hónapokat csúszott.)

Másik nagy változás, hogy  a szakaszos elbírálású pályázatok esetén az értékelési határnap előtt nem függeszthetik fel a pályázatot. A szakaszos elbírálású pályázatoknál értékelési határnapokat jelölnek ki, ahol az adott határnapig beérkezett pályázatokat együtt értékelik. Mivel kevés a pályázati lehetőség és a rendelkezésre álló keretösszeg, viszont a cégek ki vannak éhezve az EU forrásokra, így rendszeresen előfordult, hogy egyik napról a másikra bejelentették, hogy 3 nap múlva felfüggesztik a pályázatot. Aki nem figyelte esetleg a közleményt, nem tudta 3 nap alatt befejezni a támogatási kérelmét (ami K+F pályázatoknál lehetetlen), az sajnos nem tudta beadni a pályázatát.

A fenti módosítások egyértelműen a pályázók érdekeit és a kiszámíthatóságot, tervezhetőséget szolgálják.

Gyakornoki program pályakezdők részére

By | Blog | No Comments

Amennyiben vállalkozása statisztikai létszámát növelni szeretné, alkalmazna gyakornokokat 100%-os támogatás mellett, akkor  most itt a lehetőség a GINOP-5.2.4-16 kódszámú, Gyakornoki program pályakezdők részére című pályázat keretében.

Fenti uniós pályázat egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Kik pályázhatnak?

Mikro-, kis- és középvállalkozások, akik

 • rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni
  vállalkozók, egyéni cégek
 • statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő

Mire pályázhatnak?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepelnek

a) Gyakornokok foglalkoztatása

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység

c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

 

Ezenkívül választható tevékenységek is szerepelnek a támogatható tevékenységek listáján.

Támogatási összegről

 • 1 900 000 Ft, max. 30 000 000 Ft.
 • támogatási intenzitás: 100%.

Amennyiben szeretné megismerni a kiírást bővebben, keressenek minket.

 

 

Könyveléssel kapcsolatos tudnivalók

By | Blog | No Comments

A pályázat megvalósítása során nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a könyvelési anyagok is teljes mértékben megfeleljenek a pályázati elvárásoknak, követelményeknek. Érdemes már a szükséges dokumentumok elkészítésekor odafigyelni ezekre, így felesleges időpazarlástól (többszöri javítás) és sok bosszúságtól (támogatás kifizetésének elhúzódásától) meg tudjuk magunkat kímélni.

Jelen blogbejegyzésben egy eszközbeszerzéses pályázatnál elkészítendő könyvelési anyagokkal kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze.

Fő szabály szerint eszközök, berendezések csak abban az esetben számolhatóak el eszközbeszerzés keretében, amennyiben a Kedvezményezett könyvelésében azok a tárgyi eszközök között, a műszaki gépek, berendezések, járművek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kerülnek aktiválásra.

A tárgyi eszközök nyilvántartása a tárgyi eszköz kartonon történik, ahol szerepelnie kell többek között:

 • az üzembe helyezett eszközök pontos megnevezésének, típusának,
 • pályázati azonosítónak,
 • leltári számnak, gyári számnak,
 • beszerzés dátumának (megegyezik a szállítólevél/ átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumával),
 • az üzembe helyezés pontos dátumának (megegyezik az üzembe helyezési jegyzőkönyv dátumával), helyének.

A pályázatos eszközöket ezenkívül egy külön erre a célra nyitott főkönyvi számlára kell vezetni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezen a főkönyvi számlán más tétel nem szerepelhet. Lehetőség van arra, hogy egy pályázathoz több főkönyvi szám tartozzon, ha egyes eszközöket más osztályba sorolnak  be a mérlegben (pl. termelő és egyéb gépek). A főkönyvi számla megnevezésének is tartalmaznia kell a pályázati azonosító jelet!

A főkönyvi kivonatnál pedig az a fontos, hogy a pályázatból megvalósított projektet egy, az aktuális pályázatnak elkülönített főkönyvi számon kell nyilvántartani! Ugyanilyen elkülönített nyilvántartást kell vezetni a 98 és a 48 főkönyvi számlák (vagy ezek alszámlái) esetében is.

A jelenlegi eljárás szerint a tárgyi eszköz és főkönyvi kartonokat a záró elszámoláshoz nem kötelező beküldeni, de helyszíni ellenőrzésen kérik. Amennyiben nem tartalmazza a fenti elemek valamelyiket, úgy hiánypótlást írnak ki a kartonok javítására. Tapasztalatink alapján a helyszíni ellenőrök szigorúan kérik a pályázati azonosítót. Azt tanácsoljuk, hogy helyhiány miatt hagyják el a pontokon, elválasztójeleket és egybeírva írják ki az azonosítót.

A fentieken túl más szabályok vonatkoznak az egyéni vállalkozó Kedvezményettekre, építési beruházások aktiválásra, stb. Érdemes ezért alaposan áttanulmányozni, hogy mely pályázóra, mely támogatott tevékenységre milyen könyvelési szabályok vonatkoznak.